Hur man använder Keytracker

Instruktioner för att använda Keytracker Xtra i Director:
1.Packa upp den nedladdade filen - den kommer att heta "keytrackerXtra.dcr".
2. Leta upp Directors program-mapp och öppna mappen Xtras. Lägg in KeyTraXtra.dcr där. Starta Director.
3. Öppna menyn Xtras>keyTracker Xtra så får du upp ett fönster som i skärmdumpen här nedan. Tryck på den tangent du vill veta koden för.