Jordfels-FAQ

initierad 2003-07-01 och sen dess har inte mycket hänt...

 

Varför finns den här sidan?

Den här jordfels-FAQ:en härrör sig från en diskussion på hififorum (http://www.hififorum.nu). Jag fick idén om att lägga upp tips och tricks som en FAQ. Tipsarnas namn är nicks, smeknamn eller alias om du så vill, ett sätt att identifiera sig som är vanligt i alla former av diskussionslistor på webben. Den som bidrar med ett tips får själv bestämma om han/hon vill ha med en länk till mer information om sig själv.
Tipsgivarna och websitens administratörer avsäger sig allt ansvar för följderna av att du faktiskt gör som det står i något enskilt tips här. Du får själv ta risken och ansvaret!


En navigation med artikellänkar finns än så länge på sidan. Blir sidan för lång hittar vi på något annat. Utseendet är bara copy-paste än så länge. Det kan ändras om det här visar sig vara oläsligt.
Jordfel, problem och fixar är uppdelat i stereokomponenter och vid behov i underkomponenter.

Tipstack till: f95toli, iffe

Allmänt om jordning

Försteg, allmänt
försteg/RIAA-förstärkare
försteg/linjesteg

Slutsteg, allmänt

System-fel (kablar, förstärkare, strömförsörjning i kombination)

Litteratur om jordning

 

Allmänt om jordning

Hur ska jag tänka när jag lägger upp en layout för jordreturen i mina kretsar?

I teorin är det enkelt, det ska bra finnas en väg för strömmen att gå till jord. I praktiken är det svårare men för analoga signaler av låg frekvens (<1 MHz) så är det bästa normalt att "stjärnjorda", varje gång man behöver en jordpunkt i en krets så drar man en separat ledning till en bestämd punkt i kretsen, normalt den punkt där spänningsmatningens jord "kommer in".
I grund och botten går samma regler att tillämpa på "färdig" elektronik också men man är naturligvis mer begränsad.

-f95toli

 

Försteg/allmänt

Är det något särskilt att tänka på när man jordar försteg?

Skillnaden mellan försteg och slutsteg ligger framförallt i att det är många fler in- och utgångar i ett försteg. Därför finns det fler felkällor i form av kablar till omkopplare, volymkontroller, kontakter, jordskruvar m.m. En bra praxis är att inte dra kopplingskablar tvärs igenom en hel förstärkarlåda till dessa komponenter. Kablarna kan plocka upp brum eller rentav fungera som antenner så att du får in radiosignaler i förstärkaren. Volymkontroller och omkopplare kan läggas nära komponenterna genom att sätta på axelförlängare. En omkopplare bör sitta så nära ingångarna som möjligt.
Vad gäller stjärnjordning eller jordbuss: båda sätten att jorda kan användas, och det går att kombinera dem. Om du ska ansluta jorden till chassit så ska det ske i en enda punkt. Det vanligaste är att man använder sig av en jordskruv nära en av ingångarna (i förförstärkare med RIAA-steg är det skivspelar-ingången). Eftersom signalnivån generellt sett är lägre i ett försteg så är det också viktigt att få ner den reella brusnivån ännu lägre än i slutsteg. Genom att filtrera nätdelen på ett bra sätt (t.ex. med en kombination av drosslar och shuntreglering av strömmen för rörsteg), med hjälp av bra kabeldragning och skärmade kablar från in- och utgångar, och genom vettig komponentplacering där störande komponenter hålls borta från störkänsliga komponenter så kan man få brusgolvet mycket långt ner.

-zix

försteg/RIAA-förstärkare

Jag har ett brumproblem med mitt RIAA-steg. Det är byggt i en låda av icke-metalliskt material. Teknik: IC-kretsar, obalanserade signalkablar. Var ska jag börja leta?

Lösning: Jag hade det här problemet också, och det berodde på en kombination av felaktig jordning och att lådan var oskärmad. Börja med att skärma av elektroniken så får du bort störningar utifrån. Det enklaste är att byta ut din metallfria låda mot en s.k. zamak- eller mumetal-låda, två typer av metallegeringar som skärmar effektivt. Koppar skärmar också utmärkt, men aluminium är inte heller så dumt, faktiskt. ELFA säljer zamaklådor. Om du absolut vill ha t.ex. en trälåda av designmässiga skäl så kan du lägga in en metallskärm inuti trälådan.
Fortsätt med att se hur dina signalkablar mellan ingångskontakterna (RCA/Phono) och ingångarna är kopplade. Du bör ha så korta kablar som möjligt. Om du har en jordkabel från din skivspelare så bör du antagligen jorda den i zamaklådan vid ingångskontakterna. Enklast är att borra hål för en jordskruv nära V/H ingång.
OBS! Om du har RIAA-steget som en separat låda kan det hända att du INTE ska jorda minus-signalen på ingångar eller utgångar till lådan, utan låta den passera igenom och istället jorda i ditt linjesteg. Det beror på hur resten av din jord är kopplad i anläggningen.

-zix

 

försteg/linjesteg

fyll på här med frågor och svar!

Slutsteg, allmänt

fyll på här med frågor och svar!

System-fel

Var hittade du brummet?

Jag hade ett lågfrekvent brummande i förstärkaren som hördes främst på höga volymer utan någon musik på. Om man drog ut signalkabeln till datorn upphörde 80%, drog man även ut CD:n slutade allt. Jag har inga jordade uttag i lägenheten. Efter diverse spånande här (**på hififorum.nu -MoL) så drog jag en elinstallationskabel mellan datorchassit och elementet och jordade på så sätt datorn. Vips så var brummet borta, dock bara brummet som datorn gav upphov till givetvis.

-iffe

Litteratur om jordning

Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, 2nd Edition (March 9, 1988)
Henry Ott
Wiley-Interscience, ISBN: 0471850683

Building Valve Amplifiers (UK 2003)
Morgan Jones
Newnes, ISBN: 0750656956