Komponentlista för 6B4G PP 2 Kanaler
Komponent Antal detaljer Anskaffad á pris pris
Rör
6B4G
4 Billington matchade ryska (40% rabatt) Bet.
OBS! Mycket bättre med GMF: Single plate Sovtek, matchat för "nästan samma pris" vid förbeställning. Tajtare matchning också...
x
369
1476
ECC99 (beställ 4)
2 TubeProfi´s audioshop (ebay)sålde 4 för 46€ Bet. x
(≈106)
425
6CJ3 | 6D22S | EY500
4 likriktarrör
Blev EY500 från Roland Johansson
(hififorum-medlem) Bet.
x
50?
200
OC3/VR105 4 Neonstabbar Roland Johansson och Bernt Jansson (hififorum) Bet. x
50
200
Transformatorer

nättrafo 1: BFT-1 (el. dyl.)

2 385-0-385/200mA, 6.3VCT/4A, 6.3V/1A Shinrock skräddarsydd. Bet. x
(≈750)
1478
nättrafo 2: primär 230V/sekundär 6.3VCT/4A 2 Olsson amps. Bet
(Även Automatic Electric Europe samt ett antal andra hade)
 
180
360
drossel 10H 300mA
2 Hammond, Sixten Forsén på www.edgaraudio.se . Bet. AE Europe har också drosslar (skräddarsydda). x
670
1340
interstage trafo LL1660 10mA
2 Lundahl. Bet. x
759
1518
utgångstrafo LL1663 2 st. 2 Lundahl. Bet. x
995
1990
Motstånd
470k 1/2W 2 ecc99 galler-till-jord
(Tema Elektronik för alla utom 22R)
x
1,60
3,20
300R 2W (150+150 2W) 4 ecc99 katodmotstånd x
4,90
19,60
375R 25W (150+220 25W) 4 6B4G polarisering av katod x
64
128
22R 3W? 4 6B4G glödmotstånd för balansering till jord - tog 25W... x
35
140
66k 5W (33k+33k 9W) 4 motstånd, nätdel x
14
56
2k 10W (2k2 9W) 2 "" x
10
20
500R 2W (1k/1k 2W) 4 "" x
4,90

19,60

Kondensatorer
100 uF 50V 2 6B4G polarisering av katod (till autobias) x
2,30
4,60
100 uF 400V 2 nätdelskondning. Olssonamps 47+47uF Bet. x
90
180
22 uF 350V polyprop 2 "" ej hittat polyprop till rimligt pris än. Vägrar betala 250/st  
14
28
Övrigt
Rörhållare oktal (6B4G) 4 MUG Bet. samt Olsson amps Bet. x 30 120
Rörhållare noval (ECC99) 2 MUG Bet. samt Olsson amps Bet. x 30 120
Rörhållare magnoval (EY500) 4 Olsson amps samt gruppköp E.T.O.L.S x 40 160

>> Back to circuits page